Топ-10 підприємтсв у місті Калуш

Промисловий комплекс міста охоплює понад 45 великих і середніх промисло-вих підприємств та близько 500 малих. Провідними галузями економіки міста єхімічна, … читати